www.luctinh.eu

 

Logo
2016
PHOTO

21 au 25 Juin 2016 :
Voyage au Portugal


21 - 25.06.2016 :
du ngoạn Bồ Đào Nha

Image accueil

 

2010
PHOTO

23 & 24 Mai 2010 :
Paris "champs" Elysées


23 & 24.05.2010 :
Cánh "đồng" Elysées

 

2017
PHOTO

Buon Ma Thuot

Buôn Ma Thuột

ETOILE

2013
PHOTO

Les grottes Paradis - La Vang - Huê - Le Sud

Động Thiên Đường - La Vang - Huế - Ấp Bờ Bao

ETOILE
2010
PHOTO

Ile de Phu Quôc

Đảo ngọc Phú Quốc

ETOILE
2009
PHOTO

Hanoi - Nam Dinh - Ninh Binh - Mai Châu - Hoà Binh - Hà Dông
Nha Trang - Gia Kiêm - Saigon - Vung Tàu (Cap St Jacques) - Long An - Bên Tre

2008
PHOTO

Hanoi - Baie d'Along - Hoa Lu - Hue - Hôi An - Da Nang
Vinh Long - Mui Né - Saigon - Cap Saint Jacques


Hà Nội - Hạ Long - Hoa Lư - Huế - Hội An - Đà Nẵng
Vĩnh Long - Mũi Né - Sàigòn - Vũng Tàu


和内 - 下龙湾 - 华闾 - 顺化 - 会安 - 岘港 - Vinh Long - 潘切 - 西贡 - 头顿
PHOTO

Hanoi   Hà Nội   下龙湾

Baie d'Along  Hạ Long  和内

Hoa Lu   Hoa Lư   华闾


VIDEO HANOIVIDEO HA LONGVIDEO HA LONG

 

 
PHOTO
PHOTO
10.2008
Beijing - Guilin - Hainan
Bắc Kinh - Quế Lâm - Hải Nam
北京 - 桂林 - 海南

VIDEO
06.2007
Beijing - Dalian - Xi'An - Yangtze
北京 - 大连 - 西安 - 扬子江

VIDEO
08.2006
Beijing
北京